top of page
sheep-attacking-the-wolves-21035-1920x10

Wolvenschade

Vorig jaar keurde ANB 31 van 38 dossiers voor compensatie van wolvenschade goed. Eén dossier werd afgekeurd omdat uit de DNA-analyse bleek dat de aanval veroorzaakt werd door één of meerdere honden. De overige dossiers werden hoofdzakelijk afgekeurd omdat de dieren niet reglementair gehouden werden. In 2020 werd dus meer dan 80 % van de eigenaars vergoed die het slachtoffer waren van een wolvenaanval. 

 

Recent hebben de Pools-Britse bioloog Malgorzata Pilot en een team de genetische informatie van talloze dieren onderzocht. Resultaat: ongeveer 62 procent van alle onderzochte wolven uit Europa en Azië had genen die honden onder de voorouders aanduiden. 62% van alle Europese wolven zijn dus  hybride-wolven (kruising hond met wolf). Wanneer komt het besef dat dit een tikkende tijdbom is? Helaas, zoals zo vaak in België, worden problemen pas aangepakt als het kalf reeds verdronken (of in dit geval verslonden) is. Samen met de landbouw en paardensector moeten wij blijven ijveren voor een degelijke aanpak.

Dat de overgrote meerderheid van de reeds meer dan 150 dodelijke aanvallen op vee sedert de terugkeer van de wolf wel degelijk van die paar wolven die Vlaanderen 'rijk' zijn is, kan je (in tegenstelling tot wat Welkom Wolf Jan Modaal wil laten geloven) duidelijk zien in de tabel die je met onderstaande knop kan bekijken. Wat zal dat geven met enkele roedels? 

#allanimalsmatter

bottom of page