top of page
Biocrea logo-02b.png
Biocrea logo-03.png
nico3.png
shutterstock_421032397.jpg

Biocrea, een interview...

Nico, vertel eens, wie en wat is  Biocrea?

 

Wel ik ben gestart met Biocrea en specialiseer me in biotoopcreatie en creatie van biodiversiteit. Biocrea is een consultancy bedrijf dat van A tot Z een biotoop op poten zet en waar een actieve samenwerking met landbouw, jagerij, privé en natuurgroeperingen, centraal staat.

Biotopen optimaliseren en de ‘totale’ ketting van biodiversiteit ondersteunen doen we door tal van ingrepen. Dat gaat van bosaanplant, aanplanten van bossingels, gemengde landelijke hagen of houtkanten aanplanten, poelen herwaarderen of aanleggen, inzaai van de eigen akkermengsels, Het is dus een perfecte mogelijkheid om volwaardig aan natuurbeheer te doen zowel op vlak van fauna alsook van flora.

Vanwaar je interesse in biotoopbeheer?

Mijn interesse in natuur, jacht en alles wat erin omgaat was er al toen ik nog een kind was, Het werd sterk gevoed door enkele voorvallen in m'n leven. Een leraar in het 2e klas van de lagere school bracht ons spelenderwijs aan de hand van het planten van een zaadje tot het hangen van vetlapjes voor mezen en zaden voor vogels heel wat bij. Ook m'n peter die jager was, nam me als kind al mee in z'n jachtrevier. Ik kreeg de waarden en normen van de weidelijke jacht met de paplepel binnen...Ik raakte besmet met de meest zalige microbe die je als mens kan krijgen!

Ik heb ook 16jaar ervaring opgedaan in de periode toen ik zelfstandig
tuinaannemer/architect was. M'n voorliefde ging uit naar landelijke tuinen. Toen m’n peter kwam te overlijden, kwam het in m'n onderbewuste naar boven. Ik moest iets doen met die diep gewortelde passie. De jacht werd meer en meer in een slecht daglicht gezet en ik kon dat niet langer meer aanzien.

Hoe ben je dan effectief begonnen?

Wel met zéér veel denkwerk en studiewerk. De achtergrondkennis had ik wel maar wat bestond er en wat niet. Hoe zitten wetgevingen in elkaar, waar liggen kansen voor ondersteuning via subsidies en dergelijke meer.

Omdat de akkermengsels die toen beschikbaar waren nogal duur en verre van goed waren, ben ik zelf in alle stilte aan het testen gegaan. Na 2 intensieve jaren van trial and error met akkermengsels was ik er klaar voor. Ik heb de zekerheid van m'n vorige zaak opgezegd voor de onzekerheid van de nieuwe zaak. Het bloed kruipt waar het niet

gaan kan maar ik wou in plaats van zekerheid, terug passie in m'n job.

Vanaf dat moment ben ik me volledig gaan inzetten voor de verantwoorde jagerij in Vlaanderen en voor de ondersteuning van de biodiversiteit in al zijn aspecten. Met de juiste partners aan mijn zijde en enkele mensen die mijn project genegen zijn, ben ik beginnen bouwen aan dit prachtige avontuur.

Waar wil je naartoe?

 

Waar wil ik naartoe? Op vandaag is de roep naar ondersteuning voor de biodiversiteit enorm. Als er niets gedaan wordt,dan loopt het spaak en blijft ons eens zo rijke platteland verder verarmen,

Mijn doel is om dit tegen te gaan samen met de jachtsector, met landbouw, privé en natuurverenigingen. Als ze maar een positieve ingesteldheid hebben.

Biocrea heeft ondertussen actieve samenwerkingen met verschillende partijen waardoor biotoopprojecten voor een groot deel financiële ondersteuning kunnen krijgen, Dat gaat van 70 tot soms wel 100% ondersteuning.

Serieus? Dat zal veel mensen interesseren.

 

Jaja, je hoort het goed!  Er zijn op vandaag enorm veel mogelijkheden en dit zowel op landbouwgronden als op privégronden, in sommige gevallen zelfs op bedrijfsterreinen. Mijn doel is de jagerij en natuur
te ondersteunen in de toekomst om samen erg mooie zaken uit te bouwen en de jagerij op de kaart te zetten als “volwaardig verantwoord natuurbeheerder”.

Vanuit mijn eigen passie wil ik ook jagers kennis bijbrengen aan de hand van voordrachten over biotoopbeheer, inclusief de fauna en flora mengsels en hun werking.
De kennis van nogal wat jagers over natuur en zijn bewoners is op vandaag een beetje lamentabel en zou gerust een boost kunnen krijgen. Ik wil daar heel graag mijn steentje toe bijdragen.
Biocrea moet uitgroeien tot een autoriteit op het vlak van biotoopbeheer in Vlaanderen en ver daarbuiten.

Waarin verschil je met anderen?

 

Biocrea kwam er niet uit winstbejag want dan was ik beter verder gegaan als tuinarchitect/aannemer. Het kwam er uit passie en overtuiging dat landbouwers, jagers en natuurliefhebbers wel degelijk zelf iets kunnen veranderen. Het is wel degelijk mogelijk om door samen te werken, heel erg mooie natuurgebieden te beheren.

Ik werk vanuit die passie en sleutel zelf constant aan nieuwe manieren en methodes om ingrepen in de natuur beter te laten renderen. Zelf blijf ik non-stop werken aan de samenstelling en creatie van eigen fauna- en floramengsels, Door een constante investering in opvolging van verschillende akkers doorheen Vlaanderen, kan ik elk jaar opnieuw bijsturen aan de werking en samenstelling ervan. Het enige doel is om oerdegelijke mengsels met een effectieve en gegarandeerde hoge werking te bekomen.
Natuurlijk kon ik standaard mengsels van de grote gekende bedrijven gaan verkopen maar daar dank ik voor. Ik heb ondertussen voldoende gezien dat deze beperkt zijn van kwaliteit en ook de verhoudingen zitten niet goed. De natuur verdient topkwaliteit en kennis! 
Het enige EAG-geschikte fauna- en floramengsel dat momenteel op de markt is, komt van Biocrea!

Ook mijn najaar- en wintermengsels zijn, al zeg ik het zelf, gewoon top! In deze mengsels werd het beste van 2 werelden samengebracht. Biodiversiteit én landbouw! Een volwaardig mengsel dat late inzaai aankan, dat enorm veel voeding geeft aan wildsoorten en andere fauna en bovendien de winter groen doorkomt. Hierdoor zijn deze mengsels een echte zegen voor de bodem want bij inwerking komt een gigantische hoeveelheid organisch materiaal in de bodem terecht. Dat is iets wat elke landbouwer tegenwoordig mist.

Ik zoek actief naar oplossingen om bruggen te bouwen met positief ingestelde mensen en groepen en daar ligt het grote verschil met grote multinationals die enkel op de goedkope prijs verkoopt.

Passie, kwaliteit, inzet, creativiteit en kennis, daar is het hem om te

doen!

En praktisch, hoe ga je tewerk?

 

De opdrachtgever neemt met mij contact op en er volgt een eerste bezoek aan het biotoop  of de parktuin. Daarna volgt een bespreking van wat de opdrachtgever juist zou willen en vervolgens werk ik goed mogelijk  een volledige planning uit van de ingrepen die nodig zijn om een mooi en gezond goed functionerend biotoop op poten te zetten.

Dit in uiteraard volledige samenspraak met de opdrachtgevers en eventuele samenwerkende groepen.

We gaan samen met de jachtrechthouder binnen zijn revier ook op zoek naar eigenaars van kleine weides waar anders nauwelijks iets mee aan te vangen is en bouwen zo het biotoop (met behulp van subsidies voor landelijk privé) verder uit. Als mensen na 2 seizoenen van beheer een duidelijke stijging van de biodiversiteit in het veld zien, dan zijn ze gegarandeerd door het dolle heen.

We bekijken bij elk project opnieuw om subsidies te verkrijgen voor bv poelen, bosaanplant, houtkanten, hagen enz.

En het prijskaartje Nico?

Dat hangt natuurlijk af van wat er zoal gedaan moet worden. Als wij een stuk van enkele hectares volledig moeten aanplanten, inclusief poelen en bos, dan loopt die prijs uiteraard op maar ik zorg er ook voor dat subsidies binnenkomen. Zoals ik al eerder zei, dat gaat van 70 tot 100% van het bedrag. Toch al eens de moeite om samen te zitten niet?

Alles zelf uitzoeken voor subsidies is gewoon onbegonnen werk

Bel of mail me gerust met vragen, ik zal met alle plezier antwoorden

 

Mooi Nico, wij wensen je alle succes!

Dank je wel! 

Bergelen 49 - 8560 Wevelgem

nico@biocrea.be

0032 478 95 56 49

Biocrea logo-02.png
fiches-klein.png
bottom of page