shutterstock_1123766165.png

Tijdens het jachtseizoen hebben we soms wild dat we konden strekken over. Wij mogen als jager vrij wild in kleine hoeveelheden rechtstreeks aan de eindverbruiker leveren/verkopen mits we aan enkele, door het FAVV opgestelde voorwaarden voldoen. Daarnaast moeten we uiteraard ook met een positief resultaat het examen GP (Gekwalificeerd Persoon) afgelegd hebben. Mijn GP-nummer is S00191672

De voorwaarden van het FAVV kunt u hier terugvinden.

 

Zoals reeds hierboven te lezen is, verkopen wij NIET op regelmatige basis en hebben wij ook geen verkooppunt(en). Heeft u interesse in een stukje echt wild, dan kan u mij steeds de vraag stellen tijdens het jachtseizoen. Is er iets beschikbaar, dan kan u dat kopen aan onderstaande indicatieve prijzen.

wildprijzen.png