top of page
jachtsite examen band2.jpg

JACHT
EXAMENS & OPLEIDINGEN

WAAR ZITTEN DE VERSCHILLEN?

Om te kunnen jagen heb je in zo goed als elk land een jachtverlof nodig. Om een jachtverlof te bekomen in Vlaanderen, moet je via een theoretisch en praktische examen aantonen dat je voldoende kennis hebt over wild, wapens, jacht- en wapenwetgeving en slagen in een theoretisch en praktisch gedeelte. Maar er zijn verschillende mogelijkheden om aan dat jachtverlof te komen. Jachtsite zet die even op een rijtje.

fazant.png

THEORETISCH JACHTEXAMEN IN VLAANDEREN

De kostprijs bedraagt €70,- voor het theoretische gedeelte. Om deel te nemen moet je minstens 17 jaar zijn op de dag van het examen. Het theoretisch jachtexamen gaat over leerstof beschreven in bijlage 1 bij het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014.

Je kan je theoretisch jachtexamen afleggen zonder voorbereiding 

Het jachtexamen in Vlaanderen afleggen zonder voorbereiding is niet aan te raden want de kans dat je slaagt is bijzonder klein. Deelnemen op goed geluk is ook een slechte ingesteldheid voor een weidelijk jager. Als je gaat jagen, dan zorg je er ook altijd voor dat je voldoende voorbereidingen hebt getroffen zodat de jacht slaagt. 

 

Je kan je theoretisch jachtexamen afleggen met voorbereiding 

Hieronder de 3 mogelijke opleidingen die je kan volgen.

€ 149 voor de theoretische opleiding bij ikwordjager.be 

Lessen zijn zowel online als met een fysieke cursus (boek).

€ 145 voor de theoretische opleiding bij jachtexamen.be 

Lessen zijn enkel online.

€ 250 voor de theoretische opleiding bij IJO

Lessen op vaste data en op fysieke locaties.

 

PRAKTISCH JACHTEXAMEN IN VLAANDEREN

Deelnemen aan het praktisch gedeelte kan alleen als je geslaagd bent in het theoretische gedeelte. De kostprijs daarvoor is €180,-

Je kan je praktisch jachtexamen afleggen zonder voorbereiding 

Het jachtexamen in Vlaanderen afleggen zonder voorbereiding is zeker niet aan te raden. Meer en meer deelnemers hebben nog  nooit een wapen in handen gehad en veiligheid is van het allergrootste belang tijdens zowel de opleiding, het examen als de jacht. 

Je kan je praktisch jachtexamen afleggen met voorbereiding 

Jagersliga geeft een heel degelijke opleiding met gecertifieerde lesgevers in een erkende schietclub. Alle onderdelen van het praktische jachtexamen worden er grondig behandeld. Wil je een goeie voorbereiding, contacteer Jagersliga dan! 

Om een Vlaams of Waals jachtverlof aan te vragen is het geen noodzaak dat je in Vlaanderen of Wallonië je diploma hebt behaald. Je kan in een aantal ons omringde landen ook nog steeds terecht. Frankrijk is het populairste land om je jachtexamen te behalen. Daarom ook wat info omtrent Frankrijk.

 

JACHTEXAMEN IN FRANKRIJK 

Vroeger was het examen eerder een formaliteit maar tegenwoordig hameren ze ook daar heel erg op veiligheid. Je gaat 2 keer naar de les (theorie en praktijk) en daarna kan je je examen afleggen. Het theoretisch examen omvat 31 theorievragen en men moet 25/31  behalen als minimale score. De vragen werden voorgelezen en de bijhorende foto's geprojecteerd. Deze vragen werden gekozen uit een assortiment van 400 vragen die als proefvragen achteraan een hoofdstuk in de theorieboek staat. Men heeft dus alle mogelijke vragen en men kan zich zo dus perfect voorbereiden. Ook online kan je je perfect voorbereiden op het examen. Online staan hopen vragen en je kan ook een proefexamen maken.

De praktische proef wordt afgenomen op een schietstand waar men correct met het wapen over een prikkeldraad moet gaan, een wapen moet  demonteren en terug monteren, een veiligheidsparcour afleggen waar er met losse flodders naar kleiduiven moet geschoten worden (zwarte klei is bejaagbaar wild, een rode klei staat gelijk aan niet-bejaagbaar wild). Er mag uiteraard enkel geschoten worden als de situatie veilig is.

Daarnaast is er ook een simulatie van een drukjacht waarbij een veiligheidshoek van 30° moet uitgezet worden en het hele gebeuren van een drukjacht van begin tot einde wordt gesimuleerd. Men moet rekening houden met buurjagers en een grendelkarabijn correct laden en vervolgens schieten op een varken (kartonnen plaat) dat op een rail voorbij loopt. Hier leert men het gebruik van het wapen en de veiligheid aan. Enige kennis van het frans en een gezonde motivatie zijn wel een must.

lysander.png
Houten paneel
franse vlag jachtsite.png
belgische vlag jachtsite.png

WAAR LIGGEN DE VERSCHILLEN?

THEORIE

In Vlaanderen krijg je een goeie basis over wild, wapens en wetgeving. 

In Frankrijk krijg je een basiskennis mee. Je wordt niet gedwongen na te denken over de materie.

Helaas wordt er in het Vlaamse jachtexamen zo goed als niets gezegd over Wallonië - een groot gemis, aangezien zowat elke Vlaamse jager ooit wel eens jaagt in Wallonië. In Frankrijk wordt verwacht dat je jezelf na het behalen van de "permis de chasse" verder bekwaamt in de specifieke wetgeving van het departement waar je wil jagen. Al deze specifieke info komt niet aan bod in het examen want elk departement heeft zijn accenten. Ook de mix tussen theorie en praktijk, de "tentjes" in Vlaanderen, komt in Frankrijk niet aan bod. 

PRAKTIJK

In Vlaanderen moet je effectief kunnen schieten en raak kunnen treffen. Als je ingeschreven bent voor de lessen praktijk, heb je regelmatig oefenmomenten. Vrij oefenen in Vlaanderen is moeilijker omwille van wettelijke beperkingen. 

In Frankrijk moet je enkel bewijzen dat je veilig kan omgaan met een wapen. Er wordt verwacht dat je na het behalen van het examen zelf leert schieten. Ook leer je in Frankrijk veilig omgaan met een semi-automaat (hagel of kogel), wat volledig ontbreekt in Vlaanderen. Idem met veilig gedrag in een drijfjachtsituatie. Dit komt in het Vlaamse examen niet aan bod terwijl, zoals gezegd, de meerderheid van de Vlaamse jagers vroeg of laat in Wallonië belandt. Het bekende "parcours" in Vlaanderen, bestaat in Frankrijk niet. Maar de regels worden er veel strenger toegepast.

VOORDELEN VLAANDEREN

 • Examen en opleiding in eigen taal

 • Degelijke theoretische vorming (ook online)

 • Wildkennis en wetgeving van Vlaanderen

 • Examen in Vlaanderen volwaardig voor meeste landen

jachtsite yes.png
jachtsite no.png

NADELEN VLAANDEREN

 • Jachtexamen kan pas vanaf 18 jaar

 • Momenteel maar 1 keer per jaar examen

jachtsite yes.png

VOORDELEN FRANKRIJK

 • Elke maand meerdere opleidingen en examens.

 • Je kan reeds op 16 jaar je examen afleggen.

 • Het theoretische deel is gemakkelijker, 

 • Eerste jaar €60 voor validatie voor heel Frankrijk (normaal €400)

jachtsite no.png

NADELEN FRANKRIJK

 • andere taal / wildsoorten / wetgeving

 • Geen volwaardige NL of D jachtakte mogelijk

CONCLUSIE

 

Op regelmatige tijdstippen laait de discussie op over het jachtexamen. De ene zweert bij het examen in Vlaanderen, de andere bij de Franse tegenhanger. Vroeger was ik ook meer te vinden voor het Vlaamse examen maar door grondig te vergelijken en na te vragen bij tientallen mensen die in het in Vlaanderen en/of Frankrijk gedaan hebben, moeten we toch concluderen dat beide hun voor- en nadelen hebben.

In Vlaanderen krijg je een grondige studie van de theoretische kant van het jagen, in Frankrijk krijg je dan weer een opleiding die meer gericht is op praktijk en veiligheid. Het examen afkeuren omdat mensen dan de wildsoorten en wetgeving in Vlaanderen niet kennen, is achterhaald. Heel veel veel jagers jagen in het buitenland en hebben ook geen kennis van de plaatselijke wetgeving of wild. Idem met jagen in Wallonië waar ook een andere jachtwetgeving gebruikt wordt.

Laat ons besluiten dat weidelijkheid niet afhangt van waar je je examen hebt gedaan maar veeleer van je ingesteldheid. 

Hopelijk kunnen de aspirant-jagers hieruit wat leren!

bottom of page