JACHT

EXAMEN

Waar liggen de verschillen en is de

ene opleiding beter dan de andere?

Om te kunnen jagen heb je in zo goed als elk land een jachtverlof nodig. Om een jachtverlof te bekomen in Vlaanderen, moet je via een theoretisch en praktische examen aantonen dat je voldoende kennis hebt over wild, wapens, jacht- en wapenwetgeving en slagen in een theoretisch en praktisch gedeelte. Maar er zijn verschillende mogelijkheden om aan dat jachtverlof te komen. Jachtsite zet die even op een rijtje:

JACHTEXAMEN IN VLAANDEREN

1) Je kan je jachtexamen afleggen zonder voorbereiding 

Het jachtexamen in Vlaanderen afleggen zonder voorbereiding is absoluut niet aan te raden want de kans dat je slaagt is bijzonder klein. Deelnemen op goed geluk is ook een slechte ingesteldheid voor een weidelijk jager. Als je gaat jagen, dan zorg je er ook altijd voor dat je voldoende voorbereidingen hebt getroffen zodat de jacht slaagt.

2) Je kan eerst een opleiding volgen bij het IJO en daarna deelnemen aan het jachtexamen

Een opleiding (theorie en praktijk) volgen bij het IJO kost je €250,- .Daar krijg je een degelijke theoretische én praktische opleiding waar je alles leert over wild, wapens en wetgeving. Dit zorgt ervoor dat je met vertrouwen naar het examen gaat en je slaagkansen nemen dan ook enorm toe. Enkel de lessen volgen zonder thuis te herhalen is evenwel niet voldoende. Ook voldoende oefenen op kleischieten en kogelschieten is een must. De theoretische lessen starten elk jaar in januari.

3) Je kan een online opleiding volgen bij jachtexamen.be en daarna deelnemen aan het jachtexamen

Ontbreekt het je aan tijd of kan je je onmogelijk vrijmaken voor de lessen van het IJO, dan kan je je ook voorbereiden door je in te schrijven op jachtexamen. De kostprijs is €145,- De cursus is een goeie samenvatting van wat je mag verwachten op het examen. Je kan er ook een online voorbereiding volgen voor het praktische examen en die kost €50,- maar praktijk wordt toch best letterlijk in de praktijk geoefend. Je kan er wel een hoop mogelijke vragen vinden die de instructeurs je kunnen stellen..

Als je kiest voor één van bovenstaande 3 opties, dan kan je om te beginnen het theoretische jachtexamen afleggen op 27/04/2019 in Flanders Expo te Gent. De kostprijs bedraagt €70,- (theoretische gedeelte). Om deel te nemen moet je minstens 17 jaar zijn op de dag van het examen. Het theoretisch jachtexamen 2019 zal handelen over leerstof beschreven in bijlage 1 bij het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014.

Deelnemen aan het praktisch gedeelte kan uiteraard alleen als je geslaagd bent in het theoretische gedeelte. De kostprijs daarvoor is €180,-

Om een Vlaams of Waals jachtverlof aan te vragen is het geen noodzaak dat je in Vlaanderen of Wallonië je diploma hebt behaald. Je kan in een aantal ons omringde landen ook terecht. De snelste en eenvoudigste manier is in Frankrijk. Of snel en eenvoudig een maatstaf zijn bij het jagen laat ik in het midden. Heb jij je examen in Nederland of Duitsland gedaan, laat gerust weten hoe jij dat ervaren hebt en wat de voor- en nadelen van die landen zijn. De prijs voor buitenlandse deelnemers is ondertussen in Frankrijk ook al gestegen naar €450,- Inbegrepen in deze prijs zijn 1 dag theorie, 1 dag praktijk en daarna ook het examen.

 

JACHTEXAMEN IN FRANKRIJK 

Vroeger was het examen eerder een formaliteit maar tegenwoordig hameren ze ook daar heel erg op veiligheid. Je gaat 2 keer naar de les (theorie en praktijk) en daarna kan je je examen afleggen.

Het theoretisch examen omvat 31 theorievragen en men moet 25/31  behalen als minimale score. De vragen werden voorgelezen en de bijhorende foto's geprojecteerd. Deze vragen werden gekozen uit een assortiment van 400 vragen die als proefvragen achteraan een hoofdstuk in de theorieboek staat. Men heeft dus alle mogelijke vragen en men kan zich zo dus perfect voorbereiden.

Ook online kan je je perfect voorbereiden op het examen. Online staan hopen vragen en je kan ook een proefexamen maken.

De praktische proef wordt afgenomen op een schietstand waar men correct met het wapen over een prikkeldraad moet gaan, een wapen moet  demonteren en terug monteren, een veiligheidsparcour afleggen waar er met losse flodders naar kleiduiven moet geschoten worden (zwarte klei is bejaagbaar wild, een rode klei staat gelijk aan niet-bejaagbaar wild). Er mag uiteraard enkel geschoten worden als de situatie veilig is.

Daarnaast is er ook een simulatie van een drukjacht waarbij een veiligheidshoek van 30° moet uitgezet worden en het hele gebeuren van een drukjacht van begin tot einde wordt gesimuleerd. Men moet rekening houden met buurjagers en een grendelkarabijn correct laden en vervolgens schieten op een varken (kartonnen plaat) dat op een rail voorbij loopt. Hier leert men het gebruik van het wapen en de veiligheid aan. Enige kennis van het frans en een gezonde motivatie zijn wel een must.

WAAR LIGGEN DE VERSCHILLEN?

 

THEORIE

In Vlaanderen krijg je een goeie basis, iets wat absoluut nodig is. Eerst en vooral om (qua jachtwetgeving) niet nodeloos in de problemen te komen, maar ook om sterker te staan en te kunnen argumenteren.

In Frankrijk krijg je een basiskennis mee, maar het examen is redelijk simpel: je leert enkel een hoop vragen/antwoorden. Je wordt niet gedwongen na te denken over de materie.

Helaas wordt er in het Vlaamse jachtexamen zo goed als niets gezegd over Wallonië - een groot gemis, aangezien zowat elke Vlaamse jager ooit wel jaagt in Wallonië. In Frankrijk wordt verwacht dat je jezelf na het behalen van de "permis de chasse" verder bekwaamt in de specifieke wetgeving van het departement waar je wil jagen. Al deze specifieke info komt niet aan bod in het examen want elk departement heeft zijn accenten. Ook de mix tussen theorie en praktijk, de "tentjes" in Vlaanderen, komt in Frankrijk niet aan bod. 

PRAKTIJK

In Vlaanderen moet je effectief kunnen schieten en kunnen treffen. Als je ingeschreven bent voor de lessen praktijk via het IJO, heb je heel regelmatig oefenmomenten maar daar gaan heel veel aspirant jagers naartoe waardoor het toch heel veel rijtje schuiven is. Vrij oefenen in Vlaanderen is moeilijker omwille van wettelijke beperkingen.

In Frankrijk moet je enkel bewijzen dat je veilig kan omgaan met een wapen. Er wordt verwacht dat je na het behalen van het examen zelf leert schieten. Ook leer je in Frankrijk veilig omgaan met een semi-automaat (hagel of kogel), wat volledig ontbreekt in Vlaanderen. Idem met veilig gedrag in een drijfjachtsituatie. Dit komt in het Vlaamse examen totaal niet aan bod terwijl, zoals gezegd, de meerderheid van de Vlaamse jagers vroeg of laat in Wallonië belandt. Het bekende "parcours" in Vlaanderen, bestaat in Frankrijk niet. Maar de regels worden er veel strenger toegepast.

shutterstock_374890924 [Omgezet].png

VOORDELEN VLAANDEREN

 • Examen en opleiding in eigen taal

 • Zeer degelijke theoretische vorming 

 • Wildkennis en wetgeving van België

 • Examen in Vlaanderen volwaardig voor alle landen

 • Bij de beste 10? Uitnodiging op de Koninklijke jacht

 

NADELEN VLAANDEREN

 • Slechts 1 keer per jaar examen

 • Duur traject

 • Zware theoretische vorming

 • Examen wordt door de overheid afgenomen

VOORDELEN FRANKRIJK

 • Elke maand zijn meerdere opleidingen en examens.

 • Het traject is een stuk goedkoper dan in Vlaanderen. 

 • Je kan reeds op 16 jaar je examen afleggen.

 • Het theoretische deel is gemakkelijker, 

 • Eerste jaar €60 voor validatie voor heel Frankrijk (normaal €400)

 

NADELEN FRANKRIJK

 • andere taal

 • andere wildsoorten

 • andere wetgeving

 • Je kan geen volwaardige Nederlandse of Duitse jachtakte aanvragen.

CONCLUSIE

 

Op regelmatige tijdstippen laait de discussie op over het jachtexamen. De ene zweert bij het examen in Vlaanderen, de andere bij de Franse tegenhanger. Vroeger was ik ook meer te vinden voor het Vlaamse examen maar door grondig te vergelijken en na te vragen bij tientallen mensen die in het in Vlaanderen en/of Frankrijk gedaan hebben, moeten we toch concluderen dat beide hun voor- en nadelen hebben.

In Vlaanderen krijg je een heel grondige studie van de theoretische kant van het jagen, in Frankrijk krijg je dan weer een opleiding die meer gericht is op praktijk en veiligheid. Ook gaan heel veel jagers jagen in het buitenland en hebben ook geen kennis van de plaatselijke wetgeving...

Laat ons besluiten dat weidelijkheid niet afhangt van waar je je examen hebt gedaan maar veeleer van je ingesteldheid. 

Hopelijk kunnen de aspirant-jagers hieruit wat leren!