top of page
shutterstock_1682974738.jpg

Voederemmers

Voor het wild...

Vangkooien

Voor kraai, kauw, ekster, vos, rat,...
voederton.png

Sinds kort verdelen wij ook tal van jacht-gerelateerde items voor het bijvoederen en vangen van wild. Kijk in onze catalogus voor onze producten tegen heel scherpe prijzen. 

De vangkooien mogen in Vlaanderen enkel vangklaar worden opgesteld in de periode van 16 februari tot en met 15 oktober. De vallen/kooien worden dagelijks gecontroleerd en alle andere gevangen dieren dan de soorten waarvoor het gebruik van vallen is toegestaan, worden dadelijk ter plekke in vrijheid gesteld.

  1. Voor elke toegelaten val/kooi mag de aanvrager maximaal twee levende lokdieren van de te bestrijden soort in zijn bezit hebben, gebruiken en vervoeren.

  2. De lokdieren moeten voedsel, water en beschutting ter beschikking hebben. Een val/kooi bevat geen vlees of slachtafval als lokaas.

  3. Elke val/kooi wordt geïdentificeerd met een weersbestendig plaatje waarop de naam van de te bestrijden soort, het telefoonnummer van Natuur en Bos alsook - in voorkomend geval - het jachtverlofnummer van de plaatser van de val of het referentienummer van de verleende afwijking leesbaar vermeld staan.

  4. Daarnaast wordt de volgende tekst op het plaatje vermeld: “Deze val is geplaatst conform de uitvoeringsmodaliteiten van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, bijlage 3.”

De weerbestendige plaatjes (€5.00/stuk) kunnen ook bijbesteld worden. Gelieve dat duidelijk aan te geven bij de bestelling.

 

Afhankelijk van uw locatie en de grootte van uw bestelling, is de levering gratis.

Bestellingen plaatsen via kristof@jachtsite.be

 

 

bottom of page