top of page

NEDERLANDSE JACHTAKTE

Om een Nederlandse jachtakte aan te vragen, moeten heel wat documenten ingevuld worden en kopietjes genomen worden. Zorg ervoor dat alles duidelijk ingevuld is, dat er geen enkele handtekening ontbreekt en dat alle bijlages (zie hier onder) bijgesloten zijn. Eén handtekening, of vraag niet invullen of bijlage vergeten en je krijgt alle papieren gewoon teruggestuurd en kan je opnieuw beginnen.

Om een jachtakte aan te vragen moet je ook 2 Nederlandse jagers (of jagers die een eigen jacht in Nederland hebben) vinden die voor jou garant willen staan. We zijn als Vlaming te gast als jager in Nederland, zorg ervoor als je gaat jagen, dat je met alles in orde bent, alleen al uit respect voor de mensen die voor jou garant staan!

De betaling van de akte is gewijzigd! Er moet niet meer op voorhand betaald worden maar nadat u uw akte ontvangen hebt, ontvangt u een factuur.

 

Bij de aanvraag moet je volgende documenten toevoegen

Vergeet niets want je krijgt het hele pakket teruggestuurd als er iets tekort of onvolledig is! Rode tekst = link naar de documenten.

Aanvraagformulier jachtakte - Volledig ingevuld!!

Inlichtingenformulier -Volledig ingevuld!!

Jachtgerechtigdheidsdocument.-Volledig ingevuld!!

In principe kan je hiermee enkel jagen op de gronden die op dit formulier door de jachtrechthouder zijn ingevuld, zijnde zijn jachtrevier. Ga je bij iemand anders jagen, laat de persoon waar je gaat jagen dan ook zo'n formulier invullen en ondertekenen en naar je terugsturen voor je vertrekt. Er zijn nog een aantal andere formulieren die je kan laten tekenen bv als de jachtrechthouder je toestemming geeft om te jagen op zijn jachtrevier, zonder dat hij er bij is. Alle formulieren kan je hier vinden.

Kopie van de Vlaamse of Waalse jachtakte.

Kopie van het diploma van het jachtexamen

Zowel theorie als praktijk!! Indien examen gedaan in Frankrijk, dan kan je geen Nederlandse jachtakte verkrijgen. Ook wanneer je in Vlaanderen je examen gedaan maar enkel praktijk, dan kan je ook geen Nederlandse akte aanvragen.

 

Kopie van uw identiteitskaart (recto verso)

Kopie van de Europese vuurwapenpas

waarop je alle wapens moet doorhalen, behalve dat wapen waar je mee gaat jagen in Nederland. Reeds van verschillende mensen gehoord dus een goeie tip : best maar 1 wapen open laten!

Verzekeringsbewijs

Waarin duidelijk staat dat het ook dekking geeft in Nederland (of Europa of wereldwijd) en waar ook in staat dat de verzekering minstens tot € 1.000.000 lichamelijke schade dekt. Liefst ook het bedrag voor hoeveel stoffelijke schade je verzekering dekt

Twee recente, identieke en goedgelijkende pasfoto’s

  

Alle documenten stuur je (best aangetekend) op naar

Politie Den Haag Korpscheftaken / Flora & Fauna Postbus 264 | 2501 CG Den Haag

Binnen de 2 weken zat mijn jachtakte netjes in de brievenbus!​

Net als op veel plaatsen in Vlaanderen is het ook in Nederland jammer genoeg zo dat veel mensen die niets van jacht afweten, snel met commentaar en beschuldigingen, het leven van de jager lastig maken. Onthou altijd dat we te gast zijn bij onze noorderburen en heb dus respect voor ieder zijn mening. Als er niet op een rustige manier kan gepraat worden, ga dan gewoon rustig weg zonder de lont in het vat te stoppen. Wij zijn als jager altijd schuldig, ook al zijn we dat niet. A gentleman will walk, but never run. ;-)

Alvast veel jachtplezier! 

Met weidelijke groet, Kristof

bottom of page