top of page
JACHTSITE & MORE

JACHTJARGON

Jagers hebben een hele waslijst aan specifieke woorden en termen die zij gebruiken. Op deze pagina kan je de meest voorkomende bekijken. Er is een opsplitsing tussen vormen van jacht, woorden die met dieren gerelateerd worden en overige woorden zodat er wat duidelijkheid is.

Heb jij ook nog specifieke woorden, laat het zeker weten.

Verschillende vormen van jagen

 

Drijfjacht

Bij deze vorm van jacht wordt meestal een gebied door jagers afgezet en gaan drijvers met toeters en honden door dit gebied om het wild naar buiten te drijven. 

 

Drukjacht

In tegenstelling tot de drijfjacht worden hier geen honden ingezet en wordt door het gebied door drijvers gewandeld zonder lawaai te maken zodat het wild rustig naar buiten loopt en beter en veiliger gestrekt kan worden.

 

Aanzitjacht

Aanzitten doe je ofwel in een kleine groep (affût) of alleen. Bij deze vorm van jagen zit de jager in een aanzithut of hoogzit tot het wild passeert en zo gestrekt kan worden. Naast aanzitjacht wordt ook de term loerjacht gebruikt.

 

Bersjacht

Bij het aanbersen probeer je door te wandelen en luisteren naar de geluiden die het wild maakt en rekening houdend met de windrichting, een stuk te strekken. Naast bersjacht worden ook stalkjacht of pirschjacht gebruikt voor deze jachtvorm.

Apporteren

Biotoop

Drift

Drijfjacht

Drukjacht

Jachtopziener

Kegelen

Klokhuis

Klucht

Laveien

Lepel

Loper

Partou

Pekelen

Rammelaar

Rekel

Schelden

Spiegel

Tableau

Tiro

Verwaaiing

Weidelijkheid

het wild naar de jager brengen door de jachthond

leefomgeving van dieren

een stuk land wat men opdrijft

jacht met drijvers

een manier van jagen waarbij de jagen in het bos zit en één drijver met hond het wild op de voet probeert te brengen

Een persoon in dienst voor de toezicht o.a. op natuurparken en jachtgebieden, met name om stroperijen tegen te gaan, illegale stortingen, overlast bromfietscrossers etc. en wildbeheer o.a. door het tellen van wild, enz..

het zich op de achterlopers verheffen door haas of konijn om beter te kunnen rondkijken

organen (hart, longen, lever, nieren)

groep patrijzen

voedsel zoeken

oor van een haas of konijn

poot van haas, konijn en grote hoefdieren

aangeven dat er lopend wild is gesignaleerd

De urine uit de blaas van een haas/konijn drukken Dit om de kwaliteit van het vlees te behouden.

mannelijk haas of konijn

mannelijke vos

geluid van een verstoord ree

wit stukje vacht op het achterste van een ree

de totale hoeveelheid geschoten dieren van een jachtdag

aangeven dat er vliegend wild is gesignaleerd

geur die een levend wezen verspreidt: lichaamsgeur of zweet

verantwoordelijke houding tegenover mens, plant en dier

bottom of page