top of page

Wolfwerende afsluitingen.

“We kunnen landbouwdieren toch achter wolf-werende afsluitingen zetten?” zegt u. Dat zou kunnen mocht dat geen kwalijke gevolgen hebben voor nogal wat mensen en dieren uit het buitengebied. "Landbouwers en hobbykwekers worden toch gesubsidieerd?” hoor ik u opnieuw zeggen.

Helaas. Naast het feit dat als iemand al aanspraak kan maken op een subsidie (80% moet dan sowieso door u en ik betaald worden) dan nog moet de landbouwer zelf voor 20% van de kosten opdraaien. Er zijn ook nogal wat restricties om van die subsidies te kunnen genieten.

 

  1. Het kan enkel voor percelen in de door de overheid bepaalde risicozone. Aangezien een wolf nogal wat afstand kan afleggen kan het dus gemakkelijk zijn dat jij net buiten die zone ligt.

  2. Op basis van alle aangeleverde info (geraamde kosten, grootte van de percelen…) wordt bepaald of de investering proportioneel is en dus in aanmerking komt voor subsidie.

  3. Als die investering proportioneel is, dan worden de kosten voor 80% betaald. Let wel: enkel voor materiaal dus de werkuren worden niet gesubsidieerd.

  4. Subsidies zijn ook voor maximaal 400m afsluiting.

  5. De uitbetaling gebeurt op het moment van het aanleveren van de facturen. (Eerst alles zelf voorschieten dus)

  6. Aanpassingen aan bestaande ursusdraad worden niet gesubsidieerd. Enkel flexinet komt in aanmerking.

 

Ook stellen wij ons vragen bij het beleid dat jaren gevoerd werd om minder en minder afsluitingen te zetten. Nu loopt het wild weide in en weide uit. Dat zal niet kunnen als overal flexinet staat. Is dat waar we naartoe willen? Ik dacht toch van niet...

 

bottom of page