• wat-icon
 • zon-icon
 • maan-icon
 • opening-icon
 • info-icon
 • kalender-icon

Ondanks het feit dat we als jager de jachtwetgeving moeten kennen, moeten we ook eerlijk durven toegeven dat als de termen Jachtdecreet, Jachtwet, Jachtopeningsbesluit, Jachtvoorwaardenbesluit, Jachtadministratiebesluit, Soortenschadebesluit, Soortenbesluit en Wapenwet ter sprake komen, we deze termen wel eens door elkaar durven slaan. Dat het zwaarste stuk van de leerstof van het jachtexamen nooit de favoriete lectuur van een jager zal zijn is dan ook een understatement. Hieronder kan je in verstaanbare mensentaal en kort uitgelegd de verschillen zien en ook telkens de officiële link naar de verschillende besluiten en wetten. 

Jachtdecreet

Het Jachtdecreet is een wet die werd uitgevaardigd op 24 juli 1991 door de Vlaamse regering en tot doel heeft het verstandig gebruik van wildsoorten en hun leefgebieden te regelen.

Het jachtdecreet gaat uit van 3 overwegingen

 1. De jacht is een historisch feit in West-Europa en heeft aldus bestaansrecht.

 2. De jacht is, biologisch bekeken, aanvaardbaar zolang zij het evenwicht in de bejaagde populatie niet verstoort of zij deze populatie alleen maar terugbrengt tot een voor de samenleving  en het natuurbehoud aanvaardbaar peil. 

 3. De jacht is maatschappelijk aanvaardbaar zolang zij rekening houdt met de rechten en de plichten van elke burger. Het recht van een jager houdt op waar het recht van zijn buurjager, van de landbouwer of van de natuurbeschermer begint.

Waarover gaat het specifiek in het jachtdecreet?

 1. Jachttijden (wanneer is welke soort bejaagbaar?)

 2. Houder van jachtrecht en jachtterreinen

 3. Het jachtverlof

 4. Jachtmiddelen

 5. Bestrijding van wild

 6. Wildschade

 7. Vervoer en handel in wild

 8. Toezicht

 9. Jachtfonds 

 10. Bijzondere bepalingen

 11. Strafbepalingen

 12. Wijzigings- en opheffingsbepalingen

 13. Slot- en overgangsbepalingen

 • wordpress-wit
 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • Google+ - White Circle
 • Pinterest - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • Fireflies-wit
JLLC UNI.png
bowhunt.png
Biocrea logo-02b.png
logo-wit.png

© Copyright 2018 all rights reserved by Jachtsite.