• wat-icon
 • zon-icon
 • maan-icon
 • opening-icon
 • info-icon
 • kalender-icon

JACHT IS NIET

ENKEL JAGEN

JACHTSITE & MORE

Jacht is absoluut niet alleen dieren afknallen zoals velen denken. Jagers zijn het hele jaar in de weer om 'hun' revier te verzorgen. Dat gaat van het aanplanten van wildweides, snoepheggen, bossen, over het aanleggen van waterpartijen en poelen, tot zwerfvuilacties en het helpen voorkomen van aanrijdingen door wild.

Op deze pagina kan je het maatschappelijke én economische nut zien van de jagerij.

MAATSCHAPPELIJK BELANG

Aanrijdingen met wild voorkomen

Jagers helpen ongevallen met wild voorkomen door het plaatsen van wildspiegels en afrasteringen op kritieke punten. Een wildspiegel bestaat uit een reflector die is aangebracht op bijvoorbeeld paaltjes langs de weg of op met de wind bewegende draaimolentjes. De reflectie van de koplampen van auto’s zorgt ervoor dat dieren schrikken en daardoor niet willen oversteken. Deze oplossing verminderd aanrijdingen met wild met 60-70%.

JACHTETHIEK

Voor de jager betekent ethiek dus het navolgen van de ongeschreven, maar daarom niet minder belangrijke regels, ten opzichte van het wild, de natuur, zijn collega’s en de maatschappij. Een jager die zich aan de ethiek kan houden wordt in het vakjargon als weidelijk jager aanzien.

·         Weidelijkheid is een houding, een gedragslijn, een bewuste verantwoorde manier van jagen. Ook buiten de jacht zal een weidelijk jager zich als mens ook weidelijk gedragen en eerlijk en oprecht handelen.

·         Weidelijkheid kent geen misbruik en aanvaardt geen uitbuiting. Zin voor weidelijkheid heb je of heb je niet.

·         De afstand tussen leren jagen en zich weidelijk gedragen is enorm. Die kloof moet je zelf overbruggen en de wijze waarop je dat doet wordt al voor een groot stuk door je karakter bepaald.

·         Weidelijkheid is ook je ‘stiel’ kennen en die vakkennis positief uitdragen als jager.

ethiek, tradities, gewoontes en gebruiken ethiek, tradities, gewoontes en gebruiken

Maaislachtoffers en wildschade

Door nauw samen te werken met landbouwers, tuinders en overheid, kunnen jagers bv voordat landbouwers hun velden maaien, wild uit een grasland 'verjagen' om te voorkomen dat er maaislachtoffers vallen. Jagers gaan d.m.v. bijzondere bejaging of bestrijding er ook voor zorgen dat de schade aan landbouwgewassen en/of fruitteelt door wild beperkt blijft. Ook op openbare domeinen worden jagers door de overheid ingeschakeld om bv konijnen te verdelgen.

Zwerfvuilacties

Over het hele land zijn WBE's (wildbeheereenheden) wekelijks in de weer met zwerfvuilacties. Geen vuilnis dat beken, waterlopen en velden vervuilt maar een zuivere natuur. Deze inspanningen worden jammer genoeg niet of bijna niet openbaar gemaakt. Jagers zijn net als bv de mensen van natuurpunt, heel erg begaan met biodiversiteit en wild en daar horen plastic, glas en andere troep niet in thuis. 

NATUURBEHEER

Kruidenmengsels en wildweides

Wij kijken elk jaar uit naar het klaarleggen van de percelen en inzaaien van de wildweides. Wanneer de plantjes dan beginnen groeien en hun kleurenpracht tentoon spreiden, zijn wij gelukkige jagers. We proberen jaarlijks ook extra stukken landbouwgrond in te palmen. Niet enkel bejaagbare soorten vinden er beschutting in de winter maar het hele jaar vinden allerlei diersoorten er een bron van voedsel en beschutting in. De diversiteit in deze weides is echt ongelofelijk.

JACHTETHIEK

Voor de jager betekent ethiek dus het navolgen van de ongeschreven, maar daarom niet minder belangrijke regels, ten opzichte van het wild, de natuur, zijn collega’s en de maatschappij. Een jager die zich aan de ethiek kan houden wordt in het vakjargon als weidelijk jager aanzien.

·         Weidelijkheid is een houding, een gedragslijn, een bewuste verantwoorde manier van jagen. Ook buiten de jacht zal een weidelijk jager zich als mens ook weidelijk gedragen en eerlijk en oprecht handelen.

·         Weidelijkheid kent geen misbruik en aanvaardt geen uitbuiting. Zin voor weidelijkheid heb je of heb je niet.

·         De afstand tussen leren jagen en zich weidelijk gedragen is enorm. Die kloof moet je zelf overbruggen en de wijze waarop je dat doet wordt al voor een groot stuk door je karakter bepaald.

·         Weidelijkheid is ook je ‘stiel’ kennen en die vakkennis positief uitdragen als jager.

ethiek, tradities, gewoontes en gebruiken ethiek, tradities, gewoontes en gebruiken

Aanleg poelen, heggen en bossen

Jagers leggen ook niet enkel wildweides aan maar ook poelen, vijvers, rulpaadjes, sneukelheggen en bossen. Deze zijn ook uiterst belangrijk voor de biodiversiteit. Poelen en vijvers niet enkel vbo

HVV hield een enquête naar de inspanningen van jagers in het kader van een breder wildbeheer. De resultaten slaan op 1013 jachtgroepen, wat neerkomt op 24,3% van alle Vlaamse jachtgebieden. Hieronder kunnen jullie de resultaten zien.

 • wordpress-wit
 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • Google+ - White Circle
 • Pinterest - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • Fireflies-wit
JLLC UNI.png
bowhunt.png
Biocrea logo-02b.png
logo-wit.png

© Copyright 2018 all rights reserved by Jachtsite.