top of page
Logo 2dejachtsite-wit.png
artemis.png

Een tweedehands wapen (ver)kopen?

 

Je hebt net je jachtverlof in de bus gekregen en wil uiteraard graag onmiddellijk een wapen aankopen. Afhankelijk van je voorkeur en budget ga je ofwel bij een wapenhandel langs, of misschien heb je in de maanden voorafgaand aan het examen wel een mooi 2dehands wapen op één of andere website gezien. Zeker buitenlandse sites als www.egun.de of www.naturabuy.fr zijn heel populair onder jagers maar is het kopen of verkopen van een wapen op een online platform wel zo’n goed idee?

De bedoeling van www.2dejachtsite.eu was om naast allerhande 2dehands jachtartikelen, ook particulieren de kans te geven om hun 2dehands wapens online te plaatsen en zo een groot publiek te bereiken. Ondanks schriftelijke goedkeuring van de FOD Binnenlandse zaken om de site op te starten, bleek de FOD Justitie niet dezelfde mening te hebben. Wetteksten zijn zoals zo vaak ter interpretatie maar het risico om mijn jachtverlof te verliezen, wou ik absoluut niet nemen. Na de voorbereidende lessen bij de wapenunie volgde het examen wapenhandelaar/tussenpersoon. Daar werd duidelijk dat de initiële bedoeling van de site, geen optie meer was. Particulieren mogen geen reclame (advertenties) voor wapens maken, noch on- noch offline. Ik kon de wapens in mijn register A inschrijven maar dat wil zeggen dat die wapens ook fysiek bij mij moeten staan en dat kon/kan niet de bedoeling zijn.


WETGEVING

 

Ondanks het feit dat we er zouden moeten vanuit gaan dat iedereen die een jachtverlof heeft, de wapenwetgeving terdege kent, heeft de overgrote meerderheid absoluut geen flauw benul van wat nu wel en niet kan. Wetgeving in het algemeen en wapenwetgeving in het bijzonder zijn ook geen lectuur waar  je op je vrije zondag in je luie zetel even kan van genieten.

Wat zegt artikel 19 van de wapenwet: “Wapens per postorder of via het internet verkopen of te koop aanbieden aan particulieren, of de verkoop op afstand van wapens aan particulieren te organiseren is strikt verboden.” Waar komt het dus strikt volgens de letter van de wet op neer? Je mag enkel als erkende vegunningshouder (geattesteerd wapenhandelaar, tussenpersoon of verzamelaar) wapens online aanbieden. Erkende vergunningshouders mogen dus 2dehands wapens die in hun register zijn ingeschreven online aanbieden maar er mag nooit een directe koop-knop staan. Als Belgisch burger moet je je aan onze wetgeving houden en mag je je wapens dus ook niet op buitenlandse (legale) sites plaatsen. Ook de erkende vergunningshouders mogen dat niet want op die sites staan ook ‘koopknoppen’ waarmee je onmiddellijk een deal kan sluiten.

Er wordt sinds kort ook actief door het parket gezocht naar Belgische burgers die wapens op die buitenlandse sites plaatsen en er werden reeds verschillende p.v.’s opgemaakt! Het hangt van de procureur af wat hij ermee zal doen maar het risico dat je je jachtverlof kwijt speelt voor enkele jaren is heel groot. Zowel HVV als Jachtsite.be raden dit daarom ook ten stelligste af!

OPLOSSING

 

Wat doe je dan als je toch een wapen hebt waar je vanaf wil? Je kan je wapen ofwel aan een vriend of kennis verkopen (als die een wapen mag aanschaffen uiteraard) of je gaat ermee naar de wapenhandelaar die het eventueel kan overnemen. 2deJachtsite is volop bezig om hier een goeie oplossing voor uit te werken. Op www.2dejachtsite.eu zullen wij met verschillende partners-wapenhandelaars een platform uitbouwen specifiek voor 2dehands wapens. Daar zal je dus jouw wapen in het register van de desbetreffende wapenhandelaar kunnen inschrijven en die kan dat dan online plaatsen zodat je wapen toch een grotere visibiliteit heeft. We gaan voor minstens 2 wapenhandelaars per provincie op de site. Hopelijk kunnen wij daar snel meer duidelijkheid rond geven.

VOORDELEN

 

1) De grootste database van tweedehands wapens samengebracht op 1 site.

2) Een erkende vergunningshouder ziet eventuele ernstige mankementen.

3) Correcte afhandeling van alle documenten bij een erkend wapenhandel.

Toegankelijkheid

 

De website zal enkel toegankelijk zijn voor mensen die zich vooraf registreren, niets is openbaar zichtbaar. Wat het onderdeel wapens betreft, dat is dus toegankelijk voor alle geregistreerde leden maar het plaatsen van vergunningsplichtige (vuur)wapens is enkel mogelijk door erkende vergunningshouders die de wapens in hun register A hebben staan. De pagina's wapens en munitie zijn strikt verboden voor minderjarigen. Alle wettelijke bepalingen zijn van toepassing zonder enige uitzondering.

Alle aangeboden vergunningsplichtige wapens kunnen enkel verkocht worden mits het voorleggen van geldige vergunningen en wettelijke documenten. Geen enkele transactie kan tot stand komen via de website! De verkoop moet ook steeds bij de erkende wapenhandel gesloten worden zodat deze na kan gaan of het jachtverlof en identiteitskaart kloppen met de persoon die het wapen wil kopen. Uiteraard moeten beide bewijzen geldig zijn op de datum van overdracht. Daarna zal de wapenhandelaar een model 9 in 3-voud opmaken, 1 exemplaar bijhouden en 2 exemplaren binnen de 8 dagen opsturen naar de gouverneur van de provincie waar de verkoper woont. Zij zullen normaliter steeds een kopie meegegeven. Mocht dat niet zo zijn, vraag er zeker om. Jachtsite komt op geen enkele manier tussen in de communicatie tussen koper en verkoper.

Mocht u nog vragen hebben, neem zeker ook een kijkje op www.wapenunie.be 

bottom of page