• wat-icon
 • zon-icon
 • maan-icon
 • opening-icon
 • info-icon
 • kalender-icon

vergunningsplichtige WAPENS

1.       Indeling

a.       Alle wapens die geen verboden of vrij verkrijgbaar wapen zijn

b.       Van 22/06/2018 zijn ook laders vergunningsplichtig

c.       Wisselset voor kaliberverandering is vergunningsplichtig

2.       Nummering

Alle in België gefabriceerde of ingevoerde vuurwapens moeten ingeschreven worden in het CWR met een uniek identificatienummer (niet fysiek op het wapen. Daar staat een serienummer op)

3.       Registratie vuurwapens bij overbrenging of invoer in België

a.       Alle wapens moeten naar Luik naar proefbank om geproefd of in CWR ingeschreven te worden.

b.       Moet niet fysiek maar kan ook op aanvraag met eenvormig verklaarde lijst

c.       Tweedehands wapens moeten wel steeds fysiek worden aangeboden.

4.       Overdracht van vergunningsplichtig wapen

a.       Elke aankoop van een vuurwapen (behalve vrij verkrijgbaar) is onderworpen aan een voorafgaandelijke vergunning (behalve met sportschutterslicentie of jachtverlof)

b.       Toekenning wapenvergunning door gouverneur

c.       Vrij verkrijgbare munitie bestaat niet meer

d.       Verboden om een vergunningsplichtig wapen over te dragen aan iemand zonder wapenvergunning (model 4) Idem met laders sedert 22/1/2018!

e.       Wapen verwerven binnen 3 maand na vergunning (datum van afgifte)

f.        Vergunning enkel voor aankoop welbepaald wapen – type of kaliber kan niet veranderen. Serienummer kan wel gewijzigd worden.

 

WAPENS VOOR JACHT

 

5.       Voorwaarden voor het verwerven van een wapen door een jager

i.      Geldig jachtverlof hebben

ii.     Lang wapen, toegestaan voor de jacht waar jachtverlof geldig is

iii.    Bewijs goed gedrag en zeden (nodig voor ja

iv.    Geschiktheid nagaan

v.     Kennis wapenwetgeving nagaan

6.       Munitie toegelaten voor jacht in Vlaams en Waals gewest

i.      Reewild : trefenergie min. 980J op 100m

ii.     Overig grof wild : min. 6,5mm + min. 2200J op 100m

iii.    Kogelpatronen voor gladde loop (kal. 12,16,20)

iv.    Klein- en waterwild : max. 4mm diameter korrel (3,5mm Waals Gewest)

v.     Overig wild : max. 4mm diameter korrel of kogel

7.       Verboden munitie in Vlaams en Waals Gewest

i.      Randvuur, volmantel, fosfor- of lichtspoorkogels

ii.     Munitie die niet vervormt bij impact

iii.    Militaire munitie

 

8.       Wapens toegelaten voor jacht in Vlaams Gewest (28/10/1987)

i.      Gladlopen van min. kaliber 28 en hoogstens kaliber 12

ii.     Karabijnen van min. kaliber .223 (5,6mm)

9.       Verboden wapens voor jacht in Vlaams Gewest (alleen lange wapens toegelaten!)

i.      Semi-automaat (als magazijn meer dan 2 patronen kan bevatten)

ii.     Geweren voorzien van kunstmatige lichtbron / beeldomzetter / geluidsdemper

10.   Overdracht jachtwapens

i.      Id-kaart en jachtverlof vragen

ii.     model 9 in 3-voud volledig invullen (1 voor verkoper, 2 voor de gouverneur)

iii.    Opsturen binnen de 7 dagen naar gouverneur v/d verblijfplaats van de koper

 

WAPENS VOOR SPORTSCHUTTERS

1.       Voorwaarden voor het verwerven van een wapen door een sportschutter

i.      Geldige sportschutterslicentie

ii.     Verwerver is meerderjarig

iii.    Ontworpen voor sportschieten

iv.    Lang wapen, toegestaan voor de sportschietdisciplines

v.     Staat op de lijst vastgesteld door de minister van justitie

vi.    Enkel definitieve sportschutterslicentie (geen voorlopige)

vii.   Licentie is geldig voor één of meer wapencategorieën

2.       Lijst van wapens voor sportschutter

i.      Repeteervuurwapens  (langer dan 60cm of looplengte >30cm)

ii.     Enkelschotsvuurwapens (getrokken loop / > dan 60cm of looplengte >30cm)

iii.    Enkelschotsvuurwapens met gladde loop

iv.    Enkelschotsvuurwapens met randontsteking (min 28cm lang)

v.     Vuurwapens met 2 naast of op elkaar geplaatste lopen van >60cm lengte

vi.    Specifiek ontworpen pistolen met max. 5 schoten in kal .22

vii.   Wapens met zwart kruit van voor 1890

 

MUNITIE

1.       Voorwaarden voor het voorhanden hebben van munitie

i.      Erkende verzamelaars (ook erkend voor verzamelen munitie)

ii.     Houders van een wapenvergunning (munitie voor wapens op vergun.)

iii.    Jachtverlofhouders / bijzonder jachtwachters (voor wapens in bezit)

iv.    Houders EVP in andere EU-lidstaat (max. 150 patronen)

 

2.       Wie een vrij verkrijgbaar vuurwapen bezit (folklore/decoratie/…) mag geen munitie hebben tenzij hij een vergunning voor het wapen heeft of sportschutterslicentie of jachtverlof (model 9 voorleggen) Vrij verkrijgbaar vuurwapen wordt vergunningsplichtig als ermee geschoten wordt.

3.       Blanke munitie (zonder projectiel dus) is geen munitie. Deze is dus vrij verkrijgbaar (re-enactment, filmopnames)

4.       Bepalingen munitie gelden ook voor huls & koppen (niet vrij), kruit en slaghoedje wel

5.       Enkel CIP-gekeurde munitie mag in België verkocht worden. (staat op verpakking)

 

VERBODEN MUNITIE

i.      Kal 5,7 x 28mm

ii.     Indringende, brandstichtende of ontploffende munitie

iii.    Opensplijtende munitie voor pistool of revolver (hollowpoint)

 

 • wordpress-wit
 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • Google+ - White Circle
 • Pinterest - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • Fireflies-wit
JLLC UNI.png
bowhunt.png
Biocrea logo-02b.png
logo-wit.png

© Copyright 2018 all rights reserved by Jachtsite.