GEZOCHT

Heb jij de mogelijkheid om Vincent Vanquathem een vakantiejob aan te bieden die met jacht te maken heeft? Dan staat hij te popelen om te beginnen! Vincent wordt 16 in januari en jacht is ondanks zijn jonge leeftijd, zijn grootste passie. Hij zoekt een vakantiejob in de regio West-Vlaanderen / Noord-Frankrijk...

Dit is het bericht dat Vincent me doorstuurde:

Ik woon sinds 2017 in De Moeren. Wanneer ik hier op elfjarige leeftijd kwam wonen ontdekte ik al snel de jacht. Sindsdien is de jacht en alles errond mijn grootste passie. Boogschieten, huiden looien, schedels reinigen, messen maken, klaarmaken van wildbraad, ontweiden en slachten,… zijn allemaal aparte stukjes die ik onder de knie probeer te krijgen. Jammer genoeg was het voor mij moeilijk om deze passies uit te leggen aan mijn leeftijdsgenoten en werd ik als de vreemde eend in de bijt gezien.

De combinatie hiervan met oninteressante leerstof, heeft ervoor gezorgd dat school voor mij ondraaglijk werd. Daarom heb ik rond Pasen ervoor gekozen een ander pad te bewandelen, namelijk mijn schoolplicht afwerken met de examencommissie (wiskunde-wetenschappen derde graad).

Hierdoor hoop ik sneller klaar zijn met school en me sneller te kunnen focussen op datgene me écht interesseert.

Voor het vak Frans staat de helft van de te verdienen punten op een mondeling examen. Ter voorbereiding hiervan zou ik graag een vakantiejob in het Frans doen.

CONTACT

0494 25 16 26 / vincent.vanquathem@gmail.com