top of page

GESVES (VOLZET)

Drijfjacht op zaterdag 09/9/2023 (ganse dag) wegens overlast van everzwijnen in de mais.

Meerdere plaatsen beschikbaar, lunchpakket en drank voorzien (€50 hoedgeld).


Waals jachtverlof of jachtlicentie voor die dag vereist.

Helaas, alles volzet!

bottom of page