• wat-icon
 • zon-icon
 • maan-icon
 • opening-icon
 • info-icon
 • kalender-icon

Beste Kristof,

 

Eerst en vooral wil ik u bedanken voor uw bericht.

 

Het gaat inderdaad niet goed met de patrijs, het vogeltje van akkers en open landbouwlandschappen dat eeuwenlang hand in hand ging met onze typische Vlaamse landschap. Maar steeds minder vaak krijgen we nog patrijzen te zien in onze akkers en velden. Patrijzen zijn naast een typische akkervogel ook een typische jachtwildsoort. Maar ondanks een blijvende jachtinspanning zakt het afschotcijfer al jaren. Er zijn, zo blijkt, steeds minder patrijzen.

 

Ook de wetenschappers bevestigen dat het, net als in onze buurlanden, niet goed gaat met de patrijs in Vlaanderen. Door jarenlange wetenschappelijke tellingen uit te voeren in het kader van het project “Algemene Broedvogels Vlaanderen” werd aangetoond dat de patrijs 56% achteruitging in Vlaanderen in de periode 2007-2016. Net daarom kwam de soort terecht op de Vlaamse Rode Lijst in de categorie “Kwetsbaar”

Jagersorganisaties stellen dat de cijfers niet volledig correct zijn. Dat de tellingen elk hun eigen methodiek hebben en daardoor niet vergelijkbaar zijn. Jaarlijks voorziet de Vlaamse jachtwetgeving namelijk in een verplichte voorjaarstelling van patrijzen in de Vlaamse jachtgebieden. Op basis van deze cijfers en genomen patrijsvriendelijke beheermaatregelen krijgen jachtgroepen toestemming om de jacht op patrijs te openen. Dit jaar werd de jacht opnieuw geopend in een 130-tal jachtgebieden in Vlaanderen.

 

Een welles-nietes discussie dus. Een discussie die ik als bevoegd minister wil sluiten

Het regeerakkoord is helder. Daarin staat letterlijk: “Op basis van wetenschappelijke monitoring stellen we de bejaagbaarheid bij van kwetsbare en zeldzame soorten die achteruitgaan.”

En dat regeerakkoord ga ik uitvoeren.

 

Om de discussie rond de cijfers te sluiten onderneem ik actie.

 

INBO werkt op wetenschappelijke manier een sluitend telprotocol uit dat jagers verplicht zullen moeten uitvoeren om hun cijfers te kunnen staven. Al vanaf komend voorjaar zal deze methodiek worden opgelegd. Daarnaast zal er met behulp van hetzelfde telprotocol door onafhankelijke wetenschappers een zogenaamde dubbelblinde controle worden uitgevoerd op de cijfers.

Op basis van een dergelijke wetenschappelijke monitoring kan de bejaagbaarheid van patrijs al vanaf volgend jachtseizoen worden bijgesteld door de Vlaamse Regering in uitvoering van het regeerakkoord.

 

Maar als minister ga ik verder. Een duurzame populatie is pas haalbaar in een duurzaam landschap. Daarom werk ik op dit moment aan een Ministerieel Besluit dat de criteria vastlegt waaraan een jachtgebied van patrijs moet voldoen. Criteria die ik vastleg op basis van wetenschappelijke onderbouwing. Criteria die door vorige natuurministers nooit werden vastgelegd. Want ik wil een minister vóór natuur zijn.

 

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd.

 

Lieve groet,

Zuhal 

 

 

Zuhal DEMIR

Vlaams Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

 

E: kabinet.demir@vlaanderen.be

T: 02/552 61 00

A: Martelaarsplein 7, 1000 Brussel

 • wordpress-wit
 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • Google+ - White Circle
 • Pinterest - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • Fireflies-wit
JLLC UNI.png
bowhunt.png
Biocrea logo-02b.png
logo-wit.png

© Copyright 2018 all rights reserved by Jachtsite.