top of page

BELANGRIJKE GROFWILD JACHTTIPS (VOOR JONGJAGERS) 

 

TIPS OVER VEILIGHEID 

 1. Je wapen nooit laden vooraleer je op je post zit. Safety first! Richt je loop steeds naar boven (of beneden) maar nooit horizontaal (ook niet als jij weet dat het wapen niet geladen is). Jacht afgeblazen? Onmiddellijk ontladen en grendel open laten zodat iedereen ziet dat er geen munitie in het wapen zit.

 2. Pas altijd de 30° regel toe (zie vb)

 3. In de drift (waar drijvers lopen) schieten is uiteraard not done behalve als je van de persoon die je op je post zet, de uitdrukkelijke goedkeuring krijgt. Dat kan bv als je tegen een talud aankijkt en er op de talud niet gedreven wordt.

 4. Zorg dat je steeds kogelvang hebt! Een boom is geen kogelvang! (zie vb)

TIPS OVER WEIDELIJKHEID T.O.V. WILDSOORTEN
 

 1. Zie je geweidragende herten, neem je gsm en film ze! Loopt NOOIT het risico om een hert te strekken dat een end meer heeft dan je dacht gezien te hebben of een gewei-lengte dat te kort zou blijken. De boete op een verkeerde geweidrager loopt in de duizenden €'s en je naam doet heel snel de ronde. De jagerswereld is een heel kleine wereld. Hou dat ook voor de toekomst in gedachten: zijn er bepaalde beperkingen op geweidragers? SCHIET ZE NIET! Zelfs mensen die menen dat ze specialist zijn, maken fouten en de klok terugdraaien kan helaas niet.

 2.  Reebokken die hun gewei afgeworpen hebben of in bastgewei staan mogen wettelijk gezien perfect legaal gestrekt worden maar men vraagt om dat niet te doen. Oude reebokken werpen eerst af en zetten ook weer eerst op. 

 3. Zie je een reegeit met kits of een hertenkalf met hinde, schiet ALTIJD het jonge dier. Doubleren kan in principe maar doe dat als jonge jager niet! Wees blij dat je één stuk hebt kunnen strekken en gun je buurman/vrouw ook de kans om een stuk te strekken.

 4. Zie je een everzwijn, zorg ervoor dat je het geslacht kan definiëren. Keilers zijn geen probleem maar zeugen met frislingen (kleine biggen) kunnen bij een drijfjacht door honden uit elkaar gedreven zijn en een leidende zeug schieten waarbij alle kleine frislingen een zekere dood tegemoet gaan, is absoluut not done.

 5. Schiet je buurman/vrouw naar een stuk wild, ga er nooit vanuit dat het automatisch een stuk wild is dat aangesproken kan/mag worden. Ik wil de jagers die al een verkeerd stuk gestrekt hebben, niet te eten geven! Ben je niet zeker van je schot? Hou je vinger gestrekt. We zijn geen schieters maar jagers. Een jager kan zijn vinger recht houden, een schieter niet.

 6. Schiet nooit op de achterkant van een stuk wild! Bladschot is het schot wat meest doeltreffend is.

 7. Schieten op hoogvluchtig wild zal enkel met heel veel geluk of heel veel oefening tot een goed bladschot leiden. Geniet van het wild en laat het dier lopen. 

 8. Behandel een gestrekt stuk wild ook steeds met het nodige respect.

TIPS OVER WEIDELIJKHEID IN HET ALGEMEEN

 1. Waarschijnlijk heb je dit ook in de jachtcursus gezien maar mocht dat niet het geval zijn: krijg je een uitnodiging voor een jachtdag, breng dan een lekker flesje mee voor de persoon die je uitnodigt. 

 2. Komt er een stuk wild tussen je buur en jezelf uit en is het dichter bij je buur dan bij jou, laat hem/haar dan eerst de kans. Een stuk wild voor iemand zijn voeten wegschieten getuigd van heel weinig weidelijkheid.

 3. Blijf steeds tot na het tableau. Dat is een vorm van dankbaarheid en respect naar zowel de organisatie van de jacht, als naar het wild.

 4. Stap NOOIT over het tableau! Lees zeker ook even de pagina over ethiek en tradities na die je hier kan vinden.

 5. Zegt iemand Waidmannsheil tegen jou als je een stuk hebt kunnen strekken, antwoord dan met Waidmannsdank.

ALGEMENE JACHTTIPS

 

 1. Vraag steeds aan de jachtheer of je het stuk dat je zelf gestrekt hebt, ook mag ontweiden. Een echte jager zal steeds zijn eigen stuk ontweiden. Het hoort evenveel bij de jacht als het strekken van een dier. We begrijpen uiteraard dat dat niet voor iedereen evident is (zeker de eerste keren niet) maar er staan altijd helpende handen klaar om te ontweiden. Altijd goed om op voorhand al wat filmpjes te bekijken van hoe je goed tewerk kan gaan. Een mooie illustratieve video kan je hier vinden. Dit voorbeeld is er eentje van een ree maar weet dat ook ever en hert op gelijkaardige manier gebeuren.

 2. Breng sowieso cash geld mee voor de chapeau (hoedgeld) en eventuele afschottaksen.

 3. Stel je nederig op en geef vooral je ogen en oren heel goed de kost. Jonge jagers die tegen ervaren rotten zeggen hoe het beter kan, krijgen vaak geen uitnodiging meer. Respect en eerbied is een hoog goed in de jachtwereld!

 4. Vergeet uiteraard zeker niet met volle teugen te genieten van de jacht!

Met weidelijke groet, Kristof

bottom of page