• wat-icon
 • zon-icon
 • maan-icon
 • opening-icon
 • info-icon
 • kalender-icon

Op woensdag 23/09/2020 zal Groen parlementslid Mieke Schauvliege in de commissie Leefmilieu voorstellen om de jacht op de patrijs een halt toe te roepen. Samen met haar roept Animal-rights op om dit decreetvoorstel te steunen en stelt voor om de parlementsleden van de commissie Leefmilieu te vragen dit ook te doen.

Mieke Schauvliege heeft helaas geen oren naar de argumenten, de oproepen en uitnodigingen van jagers om zelf het veld in te trekken en te kijken of het nu echt zo slecht gaat met de patrijs en of de jacht daar al dan niet voor verantwoordelijk is.

Zelfs met het voorbeeld van Nederland waar met wetenschappelijke studies heel duidelijk bewezen is dat het verbod op de patrijzenjacht er net voor gezorgd heeft dat de bestanden plots veel sneller dalen, wil men geen rekening houden. Helaas zijn deze mensen meer bezig met de motieven van jagers, dan met de consequenties van hun acties.

Jachtsite stuurde reeds een mail en wil iedereen die de jacht genegen is, oproepen om dat ook te doen.

Laat ook jouw stem horen!

Begin dit jaar verklaarde minister Demir dat er nog meer onderzoek nodig is naar de impact van de jacht op de populatietoestand van patrijs. Gelukkig kijkt zij niet (altijd) met oogkleppen en zijn bepaalde politici binnen haar partij ook heel jacht-minded.

Om de commissie en minister Demir aan te sporen om de patrijzenjacht niet te verbieden, hebben we je hulp nodig! We roepen iedereen op de minister en de leden van de commissie een beleefde e-mail te sturen om hen te vragen om tegen het wetsvoorstel van Mieke Schauvliege te stemmen!

 

Dit zijn alle leden van de commissie Leefmilieu die op 23/09 zullen stemmen over het al dan niet verbieden van de jacht op patrijs : 

 kabinet.demir@vlaanderen.be; bruno.tobback@vlaamsparlement.be; inez.deconinck@vlaamsparlement.be; bart.claes@vlaamsparlement.be; johan.danen@groen.be; piet.debruyn@vlaamsparlement.begwenny.devroe@vlaamsparlement.be; andries.gryffroy@vlaamsparlement.be; freya.perdaens@vlaamsparlement.be; leo.pieters@vlaamsbelang.org; tinne.rombouts@vlaamsparlement.be; koen.vandenheuvel@vlaamsparlement.be; sam.vanrooy@vlaamsbelang.org; wilfried.vandaele@vlaamsparlement.be

Voorbeeldbrief

 

Geacht parlementslid,

Ik richt dit schrijven tot u omdat ik mij zorgen maak over het wetsvoorstel om de patrijzenjacht in Vlaanderen te verbieden. Bij verschillende studies in het buitenland is duidelijk aangetoond dat het verbieden van de jacht, net voor een enorme daling in het bestand zorgt. Een studie uit Nederland waarbij duidelijk aangetoond wordt dat jacht niet de oorzaak is van de populatiedaling kan je in bijlage vinden. 

Ik vraag u om het wetsvoorstel om de patrijzenjacht te verbieden, NIET te steunen en wel om de volgende redenen:

De moeite en de kosten die jagers investeren in het behoud van deze prachtige grondbroeder zorgt er net voor dat er momenteel nog steeds patrijzen zitten in Vlaanderen. Jagers zijn zowat de enige die eigen kapitaal stoppen in het verbeteren van biotoop specifiek voor patrijs. 

De patrijzentellingen doen het vooral heel slecht in gebieden waar niet gejaagd wordt wat duidelijk aantoont dat de inspanningen van de jacht, wel duidelijk renderen. Dat zijn de gebieden waar ook de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de patrijs, namelijk de predatie door vos, niet wordt aangepakt. 

Heel wat WBE’s en jachtgroepen tonen zich verantwoordelijk en jagen niet op patrijs wanneer het bestand het na de najaarstellingen niet toelaat. Daarin is duidelijk te merken dat natuurbescherming perfect kan overgelaten worden aan de goede wil van jagers. 

Jagers helpen mee met het beschermen van de patrijs. HVV heeft een aantal projecten waarbij in dialoog wordt gegaan met landbouwers en jachtgroepen leggen zelf houtkanten en faunavriendelijke akkerranden aan. Dit is deels met subsidies maar tal van jachtgroepen betalen dergelijke initiatieven vaak uit eigen zak.

Wat betreft het verhogen van de jachtdruk op predatoren, dit is een maatregel waar biologen het niet over eens zijn. Stoppen met jagen op de vos, zorgt niet voor meer vossen zeggen bepaalde natuurverenigingen en dierenrechtenorganisaties en zij halen telkens het voorbeeld van Luxemburg aan waar de vossenjacht sinds 2015 gesloten is, maar er toch geen vossenexplosie heeft plaatsgevonden. Kunnen we de natuur in Luxemburg vergelijken met die van het vlakke Vlaanderen? Natuurlijk niet! Kijk even naar de studie uit 2016 uit  Nederland want die is wel met Vlaanderen te vergelijken. 

Ondanks het feit dat verschillende jachtgroepen mevrouw Schauvliege heel vriendelijk uitgenodigd hebben om zelf eens mee het veld in te trekken om te kijken hoe het er nu effectief voor staat, kreeg niemand een antwoord. Waarom liever de kop in het zand stoppen dan beide kanten van het verhaal te aanhoren? Politica Maaike De Vreese gaat wel in op het aanbod van jachtgroepen en ziet zelf hoe het met de bestanden gesteld is.

Lees ook even de links van Hubertus Vereniging Vlaanderen over de patrijzenjacht:

 

Waarom moet de jacht op patrijs open blijven?

https://hvv.be/news/waarom-jagen-op-patrijs-sector-beantwoordt-vijf-moeilijke-vragen/

Jachtverbod leidt niet automatisch tot verbetering van de soort

https://hvv.be/news/interview-jachtverbod-leidt-niet-automatisch-tot-verbetering-van-de-soort/

Jacht op patrijs heeft een toekomst, als de toekomst van de patrijs de jacht is

https://hvv.be/news/standpunt-jacht-op-patrijs-heeft-een-toekomst-als-de-toekomst-van-de-patrijs-de-jacht-is/

Open patrijzentelling: ‘niets te verbergen’

https://hvv.be/news/open-patrijzentelling-niets-te-verbergen/

Ik vraag u dan ook met klem de patrijzenjacht niet te verbieden en ook te kijken naar de moeite die heel veel jagers nemen om deze soort te blijven behouden!

 

Hoogachtend,

 • wordpress-wit
 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • Google+ - White Circle
 • Pinterest - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • Fireflies-wit
JLLC UNI.png
bowhunt.png
Biocrea logo-02b.png
logo-wit.png

© Copyright 2018 all rights reserved by Jachtsite.